Kungörelser

Annonser och kungörelser publiceras elektroniskt på Esbo stads webbplats på finska och svenska, i massmedier och på stadens anslagstavla i köpcentret Entresse på adressen Brogatan 11, 3 våningen, om lagen förutsätter det, och vid behov även annars.

Observera att kungörelserna är grupperade på undersidorna enligt olika ämnen. Om du vill kan du följa med bara en viss kategori.

Esbo stads registratur ansvarar för att ställa ut kungörelserna.

Tjänsteinnehavares beslutsprotokoll publiceras i enlighet med kommunlagens 140 §.