Kungörelser

Annonser och kungörelser publiceras på Esbo stads webbplats på finska och svenska.Vid behov eller om lagen kräver det, publiceras annonsen eller kungörelsen också i en tidning.

Observera att kungörelserna är grupperade på undersidorna enligt olika ämnen. Om du vill kan du följa med bara en viss kategori.

Tjänsteinnehavares beslut

Tjänsteinnehavares beslut fr.o.m. 23.10.2020

Tjänstreinnehavares beslut fram till 22.10.2020

Besluten är offentligt framlagda enligt 140 § i kommunallagen. Om äldre beslut kan du kontakta stadsarkivet.