Kungörelser

Annonser och kungörelser publiceras på Esbo stads webbplats på finska och svenska.Vid behov eller om lagen kräver det, publiceras annonsen eller kungörelsen också i en tidning.

Observera att kungörelserna är grupperade på undersidorna enligt olika ämnen. Om du vill kan du följa med bara en viss kategori.

Tjänsteinnehavares beslutsprotokoll publiceras i enlighet med kommunlagens 140 §.