Planer

Använd Filtrera sökning för att söka byggprojekt enligt olika kriterier, oavsett om de gäller planläggning, trafik, gator, parker eller lokaler.

Du kan till exempel genom att välja Planeringsskede besluta om du är intresserad av aktuella (Hörande pågår), pågående (Pågående) eller arkiverade (Färdiga) projekt.

Fler planer finns på finska. En del finns också på engelska.