Berättelsen om Esbo

Berättelsen om Esbo är stadens strategi. Den riktar stadens verksamhet ännu bättre och tydligare än förr mot de gemensamma målen. Berättelsen om Esbo för fullmäktigeperioden 2017 - 2021 godkändes av fullmäktige 11.9.2017.

Stadens budget och ekonomiplan bygger på Berättelsen om Esbo. Sektorer och enheter bygger upp sina egna berättelser och mål utgående från Berättelsen om Esbo och de gemensamma målen för fullmäktigeperioden. Vi tillämpar berättelsen i vårt dagliga arbete.

Esbos vision

Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt.

Esbos värderingar och verksamhetsprinciper

Esbo är invånar- och kundorienterat.

I Esbo är det viktigt att det går bra i vardagen. De bästa resurserna i Esbo är invånarna, sammanslutningarna och företagen. Aktiva invånare och partnerskap garanterar resultatrika tjänster efter invånarnas behov.

Esbo är en ansvarig föregångare.

Esbo är fördomsfri, kreativ och öppen, ifrågasätter det rådande och har mod att göra saker annorlunda. Esbo utnyttjar forskning och internationell erfarenhet, utför försök och tål också att dessa misslyckas. Utvecklingen av Esbo är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.

Esbo är rättvist.

Vi handlar öppet, rättvist, jämlikt, jämställt, humant och tolerant.

Förvaltningsövergripande utvecklingsprogram och programledning

Berättelsen om Esbo förverkligas också med förvaltningsövergripande utvecklingsprogram. Med hjälp av programmen svarar vi på Esbos centrala utmaningar. Utvecklingsprogrammen omfattar stadsorganisationens alla sektorer. Staden har också tagit i bruk en ny modell för program- och projektledning.

De förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen för fullmäktigeperioden 2017 - 2021 är:

För resultaten av programmen för fullmäktigeperioden 2013 - 2017 redogörs i webbpublikationen Kehitämme yhdessä. Publikationen innehåller ett svenskt sammandrag.