En hållbar stad

En hållbar stad är ett av de fyra förvaltningsövergripande utvecklingsprogrammen som genomför Berättelsen om Esbo.

Genom programmet stöder vi utveckling och ibruktagande av ekonomiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt hållbara lösningar. Klimatprogrammet uppdateras så att det motsvarar klimatmålen i Berättelsen om Esbo.

Programmets syfte för åren 2017 - 2021

  1. Vi bygger och utvecklar Esbo med smarta lösningar
  2. Esboborna reser smidigare och mångsidigare
  3. Utsläppsfri energiproduktion och smarta energilösningar
  4. Esboborna agerar ansvarsfullt
  5. Nyttan av naturen och möjligheterna till friluftsliv ökar

Espoo - den mest hållbara staden i Europa

Esbo har som mål att permanent vara den hållbaraste staden i Europa. Esbo vill vara klimatneutral före år 2030.