Styrgruppen för utvecklingsprogrammet En hållbar stad

Förtroendevalda

Sirpa Hertell, ordförande / Risto Nevanlinna, personlig ersättare
Elias Erämaja, vice ordförande / Kirsi Åkerlund, personlig ersättare
Minna Aitola, medlem / Katja Sandelin, personlig ersättare
Jyrki Myllyvirta, medlem / Jaakko Rewell, personlig ersättare
Riina Nevamäki, medlem / Aili Pesonen, personlig ersättare
Lauri Hietanen, medlem (ungdomsfullmäktige) / Kasperi Manninen, personlig ersättare (ungdomsfullmäktige)

Tjänsteinnehavarmedlemmar

Jukka Mäkelä, ägare av programmet
Ilpo Salonen, medlem
Pia Ojavuo, medlem
Olli Isotalo, medlem
Anu Tuominen, medlem

Andra

Pasi Laitala, programchef
Sanna Rönkkönen, permanent sakkunnig
Virpi Pakkala, kommunikationschef
Kaarina Saramäki, sakkunnig