En inspirerande och livskraftig stad

Att främja internationellt attraktiva plattformar för affärsverksamhet och experiment, vilka gör näringsstukturen i Esbo mångsidigare, ligger i centrum för stadens tillväxtstrategi. Det ökande evenemangsutbudet stärker det internationella samt trivseln och attraktionskraften i Esbo. Esboborna deltar aktivt i arbetslivet och företagen hittar de experter de behöver också då arbetslivets behov förändras. Stadens företagarvänlighet utvecklas tillsammans med företagarna.

Programmål: Vi stärker Esbos livskraft

  • Vi gör näringsstrukturen mångsidigare och stärker livskraften
  • Esbo är en attraktiv och internationellt intressant evenemangsstad
  • Vi svarar på matchningsproblemet på arbetsmarknaden
  • Vi stärker företags- och företagarvänligheten

Programmålen för utvecklingsprogrammet En inspirerande och livskraftig stad