Esbo är fortfarande den hållbaraste staden i Europa

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
13-04-2017 kl. 15.07

Enligt en undersökning från i fjol är Esbo Europas hållbaraste stad ur ekonomiskt, sociokulturellt och ekologiskt perspektiv. Enligt en färsk uppföljningsundersökning har Esbo bevarat sin ställning som Europas hållbaraste stad.
Undersökningen utfördes 2016 av forskningsinstitutet Telos Research, som verkar i anslutning till Tilburg University i Holland. Över 140 europeiska städer jämfördes med mätare av sociokulturellt och ekologiskt hållbar utveckling. Undersökningen hade beställts av EU:s ordförandeland Holland.

Enligt en färsk uppföljningsundersökning har Esbo bevarat sin ställning som Europas hållbaraste stad. Esbos starka sidor är alltjämt kompetens, trygghet och naturen. Esbo följdes av Helsingfors, Stockholm, Linköping och Innsbruck. Telos genomförde på Esbos begäran en uppföljningsundersökning och i den deltog 15 städer: de tio bästa från i fjol och av de följande tio städerna de fem tillväxtstäder som bäst kan jämföras med Esbo.

”Framgången i fjol inspirerade oss till att ställa målen ännu högre än tidigare. Vi vill bevara vår ställning som Europas hållbaraste stad även de kommande åren”, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.
”Helsingfors avancemang till andra plats visar vilken styrka huvudstadsregionen har. Vi har potential att utvecklas till världens mest hållbara stadsregion, som även är en ypperlig plattform för smarta och miljövänliga tekniklösningar.”

Klimatprogrammet styr utvecklingen av det gröna Esbo

I undersökningen har Esbo klassificeras som en grön stad.
”I sin egen storleksklass är Esbo ovanligt grön. I Esbo är naturen nära. Andra faktorer som gör Esbo grön är till exempel nationalparken i Noux, centralparken och närheten till havet”, säger stadsdirektör Mäkelä.

Hållbarheten i det växande Esbo förbättras av att staden har en nätverksstruktur som består av fem stadscentrum som stöder sig på spårtrafik. I augusti i fjol godkände stadsfullmäktige stadens klimatprogram. Utsläppen kan minskas snabbast inom trafiken, främst genom att staden höjer kollektivtrafikens servicenivå och förbättrar förutsättningarna för cykelåkning, främjar ombyggnad i förorterna och främjar lokal produktion av förnybar energi.

I programmet förbinder sig staden till målet i huvudstadsregionens gemensamma klimatstrategi att vara koldioxidneutral senast 2050 och att först till 2030 minska utsläppen per invånare från 1990 års nivå med 60 procent.

En hållbar tillväxt är livsviktig för Esbo

I uppföljningsundersökningen granskade förutom de ekologiska mätarna även sociokulturell och ekonomisk hållbarhet. Esbobornas utbildnings- och inkomstnivå samt hälsa hör till de bästa. Folkmängden ökar och invånarna tycker att staden är trygg.

I uppföljningsundersökningen 2017 hade Esbos betyg dock sjunkit något i fråga om sociokulturell och ekonomisk hållbarhet.
”Här återspeglas troligen i synnerhet det dåliga sysselsättningsläget, men till all lycka började antalet långtidsarbetslösa i Esbo minska i december 2016 efter att ha ökat i fyra och ett halvt år”, konstaterar näringschef Harri Paananen.
”Naturligtvis påverkas också Esbo av säkerheten i Europa.”

Hållbar tillväxt är en utmaning som Esbo tar allvarligt på. Staden har till exempel satsat på smarta och miljövänliga lösningar och försök, såsom mobility as a service, school as a service och servicetorget för offentliga tjänster i gallerian Iso Omena i Mattby. Staden har också satsat mycket på företagsamhetspedagogik, kretsloppsekonomi och delaktighet.

Esbo utvecklas inom hållbarhetens samtliga delområden

Under den fullmäktigeperiod som nu avslutas har Esbo stad prövat ett nytt sätt att utveckla verksamheten. Inom ramen för förvaltningsövergripande utvecklingsprogram sökte politiker och tjänsteinnehavare tillsammans lösningar på de viktigaste utmaningarna. Utvecklingsprogrammen var: Livskraft för äldre, Hållbar utveckling, Konkurrenskraft, innovativitet och företagsamhet, Sund ungdom och Invånarna deltar.

”Resultaten av dessa utvecklingsprogram gör uttryckligen Esbo hållbarare både ekonomiskt, sociokulturellt och ekologiskt sett”, anser stadsdirektör Jukka Mäkelä. Inom programmen prövade vi innovativa och rentav överraskande lösningar och tog oss an utvecklingsarbetet på ett helt nytt sätt. Stadsdirektör Jukka Mäkelä anser att vi genom samarbete och försök har åstadkommit mycket:
”Nycklarna till utvecklingsprogrammens framgång kan sammanfattas i två begrepp: samarbete och gränsöverskridning. Målet i stadens strategi Berättelsen om Esbo har varit att både Esboborna och personalen ska delta. I utvecklingsprogrammen har vi lyckats med detta.”

Programarbetet fortsätter också under nästa fullmäktigeperiod.

Goda resultat med hjälp av gemensamma utvecklingsprogram