Styrgruppen för utvecklingsprogrammet En inspirerande och livskraftig stad

Förtroendevalda

Jaana Jalonen, ordförande / Pia Kauma, personlig ersättare
Johanna Karimäki, vice ordförande / Hanna Hukari, personlig ersättare
Mikko Kiuttu, medlem / Kristiina Vuorinen, personlig ersättare
Kimmo Oila, medlem / Mika Helenius, personlig ersättare
Toni Seppänen, medlem / Ville Lehtinen, personlig ersättare
Milla Suominen, medlem (ungdomsfullmäktige) / Juuso Siltanen, personlig ersättare (ungdomsfullmäktige)

Tjänsteinnehavarmedlemmar

Tuula Antola, ägare av programmet
Susanna Tommila, medlem
Harri Rinta-aho, medlem
Olli Isotalo, medlem

Övriga

Harri Paananen, programchef
Mari Ala-Mikkula, kommunikationschef
Erkki Pärssinen, permanent sakkunnig
Jaana Tuomi, permanent sakkunnig
Riikka-Maria Yli-Suomu, permanent sakkunnig