Styrgruppen för utvecklingsprogrammet En inspirerande och livskraftig stad

Förtroendevalda

Pia Kauma, ordförande / Jaana Jalonen, personlig ersättare
Johanna Karimäki, vice ordförande / Hanna Hukari, personlig ersättare
Mikko Kiuttu, medlem / Kristiina Vuorinen, personlig ersättare
Kimmo Oila, medlem / Mika Helenius, personlig ersättare
Toni Seppänen, medlem / Ville Lehtinen, personlig ersättare
Aura Friman, medlem (ungdomsfullmäktige) / Jonas Papathemelis, personlig ersättare (ungdomsfullmäktige)

Tjänsteinnehavarmedlemmar

Tuula Antola, ägare av programmet
Susanna Tommila, medlem
Aulis Pitkälä, medlem
Olli Isotalo, medlem
Riikka Puusniekka, medlem

Övriga

Harri Paananen, programchef
Mari Ala-Mikkula, kommunikationschef (på föräldraledighet ), Sari Mäkisalo (ända till 20.1.2019)
Erkki Pärssinen, permanent sakkunnig
Jaana Tuomi, permanent sakkunnig