Studerandeteam planerade virtuellt konstgalleri för Aalto-universitetets metrostation

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
21-05-2015 kl. 9.55

Ett studerandeteam vid Aalto-universitetet har planerat ett virtuellt konstgalleri för metrostationen i Otnäs som är under byggande. Den virtuella konstutställningen besöker man genom att ladda ner en app på smarttelefonen. Esbo stad och Länsimetro Oy gav i oktober teamet som avlagt kursen PdP (Product Development Project) i uppdrag att planera en innovativ och upplevelserik användarupplevelse av metrostationen i Otnäs.

Aalto-universitetets metrostation utgör porten till upplevelsernas och innovationernas trädgård i Esbo, Espoo Innovation Garden.  Innovationsträdgårdens hjärta ligger i Otnäs, Kägeludden och Hagalund, där norra Europas största innovationskluster finns beläget. Det väsentliga där är ett innovativt handlingssätt och ett samhälleligt verksamhets- och tankesätt. PdP-samarbetet är ett exempel på detta. 

"Det var en glädje för oss att detta ytterst kompetenta och mångsidiga team tog sig an uppdraget, ett team som redan i sig uppvisar mångsidig komptentens och internationalitet, vilket också Innovation Garden gör, säger näringsdirektör Tuula Antola.

I teamet ingår elva studerande på olika områden, med representanter för åtta nationaliteter och fyra kontinenter.

"Teamets arbete är fullständigt lämpat för en innovationsträdgård – det är innovativt, aktuellt levande och nyskapande."

Enligt verkställande direktören för Länsimetro Oy, Matti Kokkinen, utgör studenternas arbete ett bevis på att metrostationerna och Espoo Innovation Garden även framgent bildar ett utmärkt underlag för nya lösningar som uppkommit ur aktörernas kompetens och ur samarbete. "Studenterna uppvisade en fantastisk attityd, samarbetsförmåga och idérikedom under projektet", säger Kokkinen.

Ledaren för  studerandeteamet Pekka Siika-aho säger att det var en överraskning att teamet bland alternativen valde en virtuell konstutställning. 

"Projektet var en utmanande, men fin upplevelse, överraskande och oförutsägbart."

Detta visas under PdP-galan 22.5

Man kan bekanta sig med det virtuella konstgalleriet under utställningen Product Design Gaala som visar PdP-kursens projektarbeten. Uställningen Out of Sight är öppen fredag 22.5.2015 kl. 9–17 i Urban Mill och Aalto Design Factory i Otnäs.

Utställningen visas också från fredag till slutet av maj på perrongerna vid Helsingfors järnvägsstation och Kampens metrostation. Utställningen som är en del av HST:s 70-årsjubileum under festivalen Konstlinjen är öppen för alla.

Utställningen visar också verk ur utställningen Beröring. Verken ingår i Saastamoinenstiftelsens egen samling som visas i EMMA – Esbo moderna konstmuseum. Verken ger synvinklar på vad det innebär att vara människa. När man tittar på verken kan man begrunda vad mänsklighet är och vad det innebär att vara människa, i växelverkan med verken.

Dessutom ställs animations- och videoverk av unga framstående konstnärer vid Aalto-universitetet ut, där verkligheten och den virtuella världen växer in i varandra, och där hemligheten bakom vardagliga saker och föremål avslöjas.

För att njuta av konstupplevelsen ska man ladda ner appen Arilyn för smarttelefoner. Appen är gratis.

Aalto-universitetets PdP-kurs som sammanför studerande från olika branscher har gått sedan år 1997. Flera kända företag har gett ut projekt för kursen. Det var första gången Esbo stad deltog.

Upplysningar:
Näringsdirektör Tuula Antola, tfn 043 8246 393
Verkställande direktör för Länsimetro Oy Matti Kokkinen, tfn 050 347 1558
Ledare för studerandeteamet Pekka Siika-aho, tfn 041 525 8091

Upplysningar om den virtuella utställningen Out of Sight: outofsight.fi (öppnar torsdag 21.5.)
Upplysningar om Aalto-universitetets PdP-kurser och Product Design Gaala: www.pdp.fi
Upplysningar om HST:s konstlinje: www.taidelinja.fi