Invånarna deltar

Berättelsen om Esbo understryker delaktighet. Därför valdes utvecklingsprogrammet Invånarna deltar till ett av de förvaltningsövergripande programmen för fullmäktigeperioden 2017-2021.

Esbos vision lyder: "Esbo är en ansvarsfull och human föregångare med fem stadscentrum och nätverksstruktur, där det är bra att bo, lära, arbeta och företaga för alla och där invånaren kan påverka på riktigt." Den sista satsen anknyter direkt till utvecklingsprogrammet.

I Esbo har staden långsiktigt främjat invånarnas delaktighet på många nya sätt och med många nya medel.   Kommundemokratin har också utvecklats hela tiden. Esboborna är nöjdare med sin kommun och med sina möjligheter att delta än invånarna i de största finländska städerna i allmänhet. Målet är att bli ännu bättre.

Programmålen för utvecklingsprogrammet Invånarna deltar