Styrgruppen för utvecklingsprogrammet Invånarna deltar

Förtroendevalda

Habiba Ali, ordförande / Mikko Nummelin, personlig ersättare

Mari Anthoni, vice ordförande / Marika Visakova, personlig ersättare

Timo Kilpiäinen, medlem / Heli Halava, personlig ersättare

Sara Korhonen, medlem / Jukka Karhula, personlig ersättare

Mikko Laakso, medlem / Kaisa Alaviiri, personlig ersättare

Salma Heib, medlem (ungdomsfullmäktige) / Yash Nagal, personlig ersättare (ungdomsfullmäktige)

Tjänsteinnehavarmedlemmar

Jukka Mäkelä, ägare av programmet

Tiina Kasvi, medlem

Kaisu Toivonen, medlem

Marja-Leena Remes, medlem

Päivi Ahlroos, medlem

Andra

Mari Immonen, programchef

Johanna Pajakoski, kommunikationschef