Välmående Esbo

Hälsa – välmående – lycklighet

Vi stärker Esbobornas möjligheter att främja sin hälsa och välfärd samt förebygger segregationen mellan olika områden genom att utöka gemenskapen och delaktigheten. Under programmet granskar vi också stadens uppgifter inom att främja välfärd och hälsa, samt de förvaltningsöverskridande strukturerna. Det behövs för att vi ska kunna sammanföra stadens och landskapets tjänster och underlätta samarbetet. Vårt mål är att ha de friskaste, lyckligaste, mest välmående och mest motionerande invånarna.

Programmål

  • Esbobornas möjlighet att främja sin hälsa, välfärd och lycka ökar
  • Esboborna har fler möjligheter att delta och höra till en gemenskap
  • Främjandet av välfärden fortsätter och blomstrar i Esbo också efter social- och hälsovårdsreformen

Programmålen för utvecklingsprogrammet Välmående Espoo