Styrgruppen för utvecklingsprogrammet Välmående Esbo

Förtroendevalda

Arja Juvonen, ordförande / Timo Lahtinen, personlig ersättare
Noora Koponen, vice ordförande / Päivi Salli, personlig ersättare
Jussi Koskinen, medlem / Tuomas Aho, personlig ersättare
Gustav Båsk, medlem / Mikaela Wiik, personlig ersättare
Nina Heinikoski, medlem / Mia-Lis Vilja-Elomaa, personlig ersättare
Eemeli Korhonen, medlem (ungdomsfullmäktige) / Meija Saarinen, personlig ersättare

(ungdomsfullmäktige)

Tjänsteinnehavarmedlemmar

Juha Metso, ägare av programmet
Merja Nordling, medlem
Anne Savolainen, medlem
Jaana Suonsaari, medlem
Raija Laine, medlem

Andra

Riikka Puusniekka, programchef
Outi Huida, kommunikationschef
Jenni Björksten, lycklighetsagent