Styrgruppen för utvecklingsprogrammet Välmående Esbo

Förtroendevalda

Arja Juvonen, ordförande / Timo Lahtinen, personlig ersättare
Noora Koponen, vice ordförande / Päivi Salli, personlig ersättare
Jussi Koskinen, medlem / Tuomas Aho, personlig ersättare
Gustav Båsk, medlem / Fred Granberg, personlig ersättare
Nina Heinikoski, medlem / Mia-Lis Vilja-Elomaa, personlig ersättare
Eemeli Korhonen, medlem (ungdomsfullmäktige) / Meija Saarinen, personlig ersättare

(ungdomsfullmäktige)

Tjänsteinnehavarmedlemmar

Juha Metso, ägare av programmet
Merja Nordling, medlem
Anne Savolainen, medlem
Piia Wollsten, medlem
Raija Laine, medlem

Andra

Jenni Björksten, programchef
Outi Huida, kommunikationschef