Delegationen för social- och hälsovårdens svenskspråkiga service 2019-2021

Ordförande

Wiik Mikaela (RKP)
Michelson Stina (RKP)*

Vice ordförande

Godhwani Yvonne (Vihr.)
Ekström Maria (Vihr.)*

Ledamöter

Båsk Gustav (RKP)
Lindqvist Bengt (RKP)*

Häggman Bjarne (Kesk.)
Haarlaa Topi (Kesk.)*

Meurman Kristian (Kok.)
Solhagen Sauli (Kok.)*

Grönholm Bo (Kok.) 
Tapio Eliisa (Kok.)*

Terässalo Paula (Vas.)
Collin Marcus (Vas.)*

*ersättare

Maritta Samuelsson, planerare
maritta.samuelsson@espoo.fi, tfn 050 520 1275
föredrar ärendena i delegationen och fungerar som sekreterare.

Delegationen har till uppgift att följa upp den svenskspråkiga betjäningen inom social- och hälsovårdssektorn och ge förslag till dimensioneringen av servicen utgående från behovet samt att ta initiativ till förbättringar av servicen.
Delegationen håller 3-4 möten årligen.