Delegationen för social- och hälsovårdens svenskspråkiga service 2019-2021

Ordförande

Gestrin Christina (SFP)
Michelson Stina (SFP)*

Vice ordförande

Godhwani Yvonne (Gröna)
Ekström Maria (Gröna)*

Ledamöter

Båsk Gustav (SFP)
Lindqvist Bengt (SFP)*

Häggman Bjarne (Cent.)
Haarlaa Topi (Cent.)*

Meurman Kristian (Saml.)
Solhagen Sauli (Saml.)*

Grönholm Bo (Saml.) 
Tapio Eliisa (Saml.)*

Terässalo Paula (Vänst.)
Collin Marcus (Vänst.)*

*ersättare

Kia Leidenius, specialsakkunnig
kia.leidenius@espoo.fi, tfn 040 552 4748
föredrar ärendena i delegationen och fungerar som sekreterare.

Delegationen har till uppgift att följa upp den svenskspråkiga betjäningen inom social- och hälsovårdssektorn och ge förslag till dimensioneringen av servicen utgående från behovet samt att ta initiativ till förbättringar av servicen.
Delegationen håller 3-4 möten årligen.