Delegationen för mångkulturella frågor

Delegationen för mångkulturella frågor

Delegationen för mångkulturella frågor i Esbo är ett samarbetsorgan för invandrare, organisationer, myndigheter och stadens beslutsfattare. Delegationens uppgift är att främja integration bland etniska grupper, följa upp och utvärdera integration i Esbo och främja etniska relationer. Mandatperioden är två år och den nuvarande delegationen arbetar under åren 2019-2021.

Delegationen deltar i ett regionalt samarbete med övriga motsvarande delegationer i huvudstadsregionen. Den ger förslag och motioner om olika aktuella ärenden inom sin bransch och ger utlåtanden.

Delegationens ordförande är Rauli Virtanen (Vice ordförande Cristian Tudose).

Till delegationen hör också bland annat arbetskraftsförvaltningen, kyrkor och religiösa samfund, invandrarorganisationer och mångkulturella organisationer, stadens sektorer samt politiska förtroendevalda.