Delegationen för mångkulturella frågor

 Monikulttuuriasiain neuvottelukunnan jäsenten ryhmäkuva

Delegationen för mångkulturella frågor i Esbo är ett samarbetsorgan för invandrare, organisationer, myndigheter och stadens beslutsfattare. Delegationens uppgift är att främja integration bland etniska grupper, följa upp och utvärdera integration i Esbo och främja etniska relationer. Mandatperioden är två år och den nuvarande delegationen arbetar under åren 2017-2019.

Under delegationen fungerar en arbetsgrupp för integration, utbildning och sysselsättning med representanter från staden, arbets- och näringsbyrån samt organisationer som ordnar utbildning för invandrare.

Delegationen deltar i ett regionalt samarbete med övriga motsvarande delegationer i huvudstadsregionen. Den ger förslag och motioner om olika aktuella ärenden inom sin bransch och ger utlåtanden.

Delegationens ordförande är Rauli Virtanen

Vice ordförande är Cristian Tudose

Som sekreterare verkar specialplanerare Terhi Pippuri
fornamn.efternamn@esbo.fi

Till delegationen hör också bland annat arbetskraftsförvaltningen, kyrkor och religiösa samfund, invandrarorganisationer och mångkulturella organisationer, stadens sektorer samt politiska förtroendevalda.