Arbetsgruppen för integrering och sysselsättning (KOTY)

Delegationen för mångkulturella frågor har som sitt stöd en permanent arbetsgrupp för integrering och sysselsättning. Gruppen arbetar bland annat med

  • att bygga nätverk och informera
  • uppföljningen av tjänster som berör invandrarnas vardag
  • "integrationsgarantin", det vill säga kommunens ansvar för integrering speciellt bland nya invandrare (arbetskraft/personer utanför arbetskraften) 
  • samarbetet mellan kommunen och arbetsförvaltningen
  • utbildningsvägar till arbete och yrkesutbildning

Arbetsgruppen har representanter från Esbo, Grankulla och Kyrkslätt. Den lämnar regelbundet in rapporter om sin verksamhet till delegationen för mångkulturella frågor.

Medlemmar 

                              
Ordförande
Teemu Haapalehto, Chef för invandringsfrågor, Esbo stad, Koncernstaben

Sekreterare
Jenni Lemercier, Esbo stad, Social- och hälsovårdssektorn, Invandrartjänster

Tuija Soininen, Invandringschef, Nylands arbets- och näringsbyrå

Bahar Mozaffari, Nylands arbets- och näringsbyrå

Anne Rasskasov, Specialplanerare/Teamledare, Arbetarinstitutet vid Omnia

Anne Nikkanen, Produktchef, Vuxeninstitutet vid Omnia

Maarit Lankinen-Kivimäki, Vamos Työ, Stiftelsen för Helsingfors Diakonissanstalt

Astrid Kauber, Esbo stad, Enheten för finsk utbildning / Språk- och kulturgruppernas undervisning

Terhi Pippuri, Specialplanerare, Esbo stad, Bildningssektorn 

Päivi Käri-Zein, Ordförande för Delegationen för mångkulturella frågor

Heidi Nihtilä, Esbo stad, Sysselsättningstjänster

Pekka Räsänen, Projektchef, Ohjaamo Espoo