Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna och protokollen för delegationen för mångkulturella ärenden finns på finska på delegationens finskspråkiga webbsida (Esityslistat ja pöytäkirjat).