Delegationen för missbruksfrågor

Delegationen för missbruksfrågor drar upp riktlinjerna för stadens missbrukspolitik och koordinerar samarbete i missbruksfrågor. Delegationen bedömer olika verksamhetssätt, lämnar förslag och tar initiativ samt ger utlåtanden i missbrukspolitiska frågor.

På de finska sidorna

Ledamöter