Fullmäktiges förhandlingskommitté

Förhandlingskommittén behandlar aktuella frågor som fullmäktige ska besluta om och tar ställning till kommande stora projekt. Förhandlingskommittén består av fullmäktigegruppernas ordförande. På mötena deltar också fullmäktiges och stadsstyrelsens presidier samt stadsdirektören och sektordirektörerna. Förhandlingskommittén sammanträder kl. 16 på måndagen en vecka före och samma dag som fullmäktige sammanträder.

Kontakta fullmäktiges sekreterare, stadssekreterare Majuri Jouni, tfn 050 526 2173, jouni.majuri@esbo.fi eller valtuustonsihteeri@espoo.fi.

Fullmäktiges förhandlingskommitté

Ordförande
Vuornos Henrik, Saml

Ledamöter
 

Rossi Yrjö, C, vice ordförande 
Hopsu Inka, Gröna.
Sistonen Markku, SDP
Lahtinen Teemu, Sannf
Gestrin Christina, SFP
Uotila Kari, VF
Kilpi Jukka, BF
Laukkanen Antero, KD
Kähärä Juhani, Lib
 

Andra som har rätt att närvara på mötet

Kasvi Jyrki,(Gröna) fullmäktiges ordförande 
Torkki Markus, (Saml) fullmäktiges första vice ordförande  
Gestrin Christina, (SFP) fullmäktiges andra vice ordförande
Sistonen Markku, (SDP) fullmäktiges tredje vice ordförande
 

stadsstyrelsens ordförande Markkula Markku, (Saml)
stadsstyrelsens första vice ordförande Elo Tiina (Gröna)
stadsstyrelsens första vice ordförande Guzenina Maria, (SDP)

stadsdirektör Mäkelä Jukka
omsorgsdirektör Metso Juha
bildningsdirektör Pitkälä Aulis
tekniska direktör Isotalo Olli
affärsdirektör Suuperko Mauri
finansieringsdirektör Konttas Ari
informationsdirektör Tyry-Salo Satu