Jämlikhetskommittén

Jämlikhetskommittén följer och bedömer jämlikheten för stadens personal och tjänsterna som staden erbjuder. Kommittén lämnar förslag och initiativ om jämlikhet till stadsstyrelsen som beslutar om åtgärder. Kommittén följer hur den europeiska deklarationen om jämställdhet avancerar. Esbo stad deltar i ett försök som drivs av Kommunförbundet. Målet är att använda deklarationen i kommunens verksamhet.

I Esbo stad har man så att säga slagit ihop jämställdhetsfrågor (jämlikhet mellan kvinnor och män) och övriga jämlikhetsfrågor (ålder, etniska grupper, personliga egenskaper). Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och lagen om likabehandling ska alla tjänsteinnehavare i Esbo främja jämlikhet i all verksamhet.

Hur jämlikheten framskrider följer man bland annat genom en plan för jämställdhet och mångfald bland personalen, ett program för jämlikhet mellan invandrare och andra Esbobor, ett program för frågor som rör personer med funktionsnedsättning och ett program för äldretjänster. Jämlikhetskommittén är med i kommunförbundets jämställdhetsnätverk.

Jämlikhetskommittén (jämställdhetskommittén) i Esbo grundades 1981. Jämlikhetskommittén har 12 medlemmar med personliga ersättare. Stadsstyrelsen utser jämlikhetskommittén för en tvåårsperiod.