Platsfördelningskommittén

Platsfördelningskommittén kommer med förslag om hur platserna i de politiska organen, såsom nämnder, ska fördelas mellan fullmäktigegrupperna. Platsfördelningskommittén består av en representant för varje fullmäktigegrupp med personlig ersättare.

På de finska sidorna

Platsfördelningskommitténs medlemmar