Budgeten

Budgeten och ekonomiplanen innehåller förslag till hur stadens funktioner bör utvecklas. Där utreds också hur funktionerna ska finansieras. Ekonomiplanen utgör grund för följande års budget. Fullmäktige godkänner budgeten årligen före årets slut.