Budgeten

Budgeten och ekonomiplanen innehåller förslag till hur stadens funktioner bör utvecklas. Där utreds också hur funktionerna ska finansieras. Ekonomiplanen utgör grund för följande års budget. Fullmäktige godkänner budgeten årligen före årets slut.

Fullmäktige godkände 19.10.2020 programmet En ekonomiskt hållbar Esbo, som balanserar stadens ekonomi 2020-2025. Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma, valtuuston hyväksymä 19.10.2020 (pdf, 424 Kt)