Nämnder och direktioner

Nämnderna ordnar och utvecklar invånar- och kundorienterade tjänster som främjar kommunbornas välfärd och en hållbar utveckling. Vissa nämnder har sektioner.

Affärsverken styrs av direktioner: Esbo fastighetstjänster, Esbo logistik, Esbo stadsteknik, Esbo personaltjänster och Esbo ekonomitjänster styrs av affärsverksdirektionen, Västra Nylands räddningsverk av räddningsverkets direktion och Lokalcentralen av lokalcentralens direktion.