Mötestider

Möten, höstterminen 2017 och vårterminen 2018

20.9.2017
25.10.2017
22.11.2017
13.12.2017

24.1.2018
14.2.2018
21.3.2018
18.4.2018
16.5.2018
13.6.2018

Mötena börjar i regel kl. 17.30.