Miljönämnden

Miljönämnden övervakar och främjar miljöskyddet i Esbo.

Miljönämnden beslutar bland annat om miljö- och marktäktstillstånd, meningsskiljaktigheter i anslutning till dikning samt om fridlysning av naturminnesmärken och om hävning av fridlysningen. Miljönämnden kan vid behov meddela föreskrifter för att förebygga miljöskador. Dessutom ger miljönämnden utlåtanden och föreslår för andra myndigheter hur dessa kan beakta miljö- och naturskydd.

Mötessekreterare, protokollsutdrag och sökande av ändring

Mötessekreterare
Sekreterare Maija Laaksonen
PB 44, 02070 ESBO STAD
tfn 09 816 24842
maija.k.laaksonen@esbo.fi

Protokollsutdrag och sökande av ändring
Man ska abonnera på protokollsutdrag från mötessekreterare Maija Laaksonen, tfn 09 8162 4842. Anvisning för sökande av ändring fogas till protokollsutdraget.