Social- och hälsovårdsnämnden

Social- och hälsovårdsnämnden drar upp riktlinjerna för social- och hälsovården i Esbo, följer resultaten och föreslår förbättringar.

Nämnden svarar för social- och hälsovården, nykterhetsarbetet, veterinärmedicinen, miljöhälsan och kemikalietillsynen i staden.

Social- och hälsovårdsnämnden har tretton ledamöter med personliga ersättare. Fullmäktige väljer nämnden för fullmäktiges verksamhetsperiod, som är fyra år.

Nämnden har två sektioner:  sektionen för hälsovård och äldreomsorg samt sektionen för individärenden. Nämnden kan då koncentrera sig på att dra upp riktlinjer.

Protokollsutdrag

Protkollsutdrag eller meddelande om beslutet skickas efter mötet till parterna. Utdrag kan också beställas av mötessekreteraren (09) 81621.

Sökande av ändring

Anvisningar om ändringssökande fogas till protokolllen. Ändring kan inte sökas i beslut som gäller endast beredning och verkställande. Sökande av ändring i beslut som gäller individer och beslut enligt livsmedelslagen regleras inte i kommunallagen utan i social- och hälsovårdens bestämmelser.