Mötestider

Möten 2018

tors 23.8.
tis 25.9.
tors 25.10.
ons 21.11.
tors 13.12.

Möten 2019

tors 24.1.
tors 28.2.
tors 21.3.
tors 25.4.
tors 16.5.
tors 13.6.
tors 22.8.

Mötena börjar i regel kl. 16.30.