Stadsplaneringsnämnden

Stadsplaneringsnämnden styr och övervakar stadsplaneringen i Esbo. Nämndens centrala uppgifter är att:

  • styra och övervaka stadsplaneringen
  • svara för planläggningen samt utveckling av stadsbilden och stadsstrukturen, dra upp allmänna riktlinjer för utveckling och planering av miljön samt svara för trafikplanering i anslutning till planläggningen
  • genom planläggning främja bostadsförhållandena och näringslivet
  • svara för namnplaneringen
  • informera om uppgjorda planer samt om pågående och kommande planläggningsåtgärder
  • godkänna detaljplaner och detaljplaneändringar som inte har betydande verkningar
  • besluta om byggförbud och åtgärdsbegränsningar
  • besluta om tillstånd för marktäkt med betydande verkningar och tillstånd för miljöåtgärder, om beslutet om miljöåtgärder inte enligt instruktionen ska fattas av en annan myndighet


Mötessekreterare

 

Servicechef Tiina Eronen
tfn 050 434 2661
Kyrkträskvägen 6 B, PB 43, 02070 Esbo stad
Fax 09 816 24016

Mötesarrangörer
Tfn. 043 825 3098

Sökande av ändring


Det går inte att söka ändring i beslut som gäller beredning av planläggningsärenden. Hur man söker ändring i övriga ärenden varierar. Anvisning för sökande av ändring fogas till protokollsutdrag.

Framläggning av protokoll


Stadsplaneringsnämndens protokoll finns offentligt framlagda fredagen veckan efter sammanträdet vid stadsplaneringscentralens kundtjänst, Ämbetshus 2, 4 våning, Esbo centrum.

KSL_13670[1].jpg

På de finska sidorna

Stadsplaneringsnämndens ledamöter