Kaitans får ett nytt, tätt bostadsområde och ett särpräglat metrocentrum

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
15-05-2018 kl. 14.38

Kaitaan metrokeskus, Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy
Kaitans metrocentrum. Bild: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy.

I Kaitans byggs ett särpräglat nytt metrocentrum, som i framtiden förväntas få omkring 1 000 nya invånare. Metrocentrumet som byggs intill bostadsområdet i Ivisnäs ska få bostadskvarter på åtta våningar. De kommer att ligga i området mellan Kaitansvägen och Ivisnäsvägen. 

Till planområdet hör också Ivisnäs affärscentrum. En liten sjö, Hannusträsket, ligger i närheten av den blivande metrostationen norr om Kaitansvägen. Största delen av de nya bostäderna byggs i metrocentrumets kvarter och hem för omkring 200 invånare byggs vid det nuvarande affärscentret.

Smidiga kontakter till metrokvarteret för cyklister, parkering i parkeringshus

Vid planeringen av metrocentrumet i Kaitans eftersträvas ett trivsamt stadsrum och smidiga förbindelser också för fotgängare och cyklister. Snygga och breda gång- och cykelleder har planerats i bostadskvarteret. Längs dem finns affärer och mångsidiga tjänster.

Huvudlederna för gång- och cykeltrafik går längs med södra kanten av Kaitansvägen och på Ivisnäsvägen. Parkeringen i området ordnas på ett effektivt sätt i parkeringshus, vilket innebär att det finns plats för träd och växtlighet på gårdarna.

Linjerna leder till metrocentrumet – namn ur Kaitans historia

Intill Kaitans metrocentrum, i dag på adressen Ivisliden 2, fungerade en gång en telefoncentral som i invånarnas mun gick under namnet Centralen. Detta syns i det nya gatunamnet Centralsgränden och i namnet på en av gång- och cykelvägarna, Telefoncentralsvägen. 

Bostadsbyggandet vid Kaitans metrocentrum kan inledas efter att detaljplanen trätt i kraft. Det kommer att ta uppskattningsvis fem år innan området blir färdigt och byggandet samordnas med tidtabellen för metrobygget. Enligt planerna ska metron börja köra ut till Stensvik i början av år 2023. Västmetrons förlängning mellan Mattby och Stensvik kommer att bestå av en sju kilometer lång bana och fem nya metrostationer: Finno, Kaitans, Sökö, Esboviken och Stensvik.

Stadsplaneringsnämndens föredragningslista 16.5.2018 (finska)
Kaitans metrocentrum, förslag till stadsstyrelsen för ändring av detaljplan

Projektet Kaitans metrocentrum (finska)