Mötestider

Stadsplaneringsnämndens mötestider, hösten 2020

   7.10.,
21.10.,
  4.11.,
18.11.,
  2.12.,
16.12.

Stadsplaneringsnämndens mötestider, våren 2021

20.1.,
  3.2.,
18.2.,
 3.3.,
17.3.,
31.3.,
14.4.,
28.4.,
12.5.,
26.5.,
  9.6.