Mötestider

Stadsplaneringsnämndens mötestider, våren 2021

 9.6.

Stadsplaneringsnämndens mötestider, hösten 2021

25.8.,
15.9.,
29.9.,
13.10.,
27.10.,
10.11.,
24.11.,
  8.12.