Mötestider

Möten 2019

27.3.
10.4.
24.4.
8.5.
21.5.
5.6.

21.8
4.9.
18.9.
2.10.
16.10.
30.10.
13.11.
27.11.
11.12.

Mötena börjar i regel kl. 17.30.