Mötestider

Mötena börjar i regel kl. 17.30.

Möten perioden 2017-2018

tors 28.9.2017
tors 26.10.2017
tors 23.11.2017
tors 14.12.2017

tors 25.1.2018
tors 15.2.2018
tors 22.3.2018
tors 19.4.2018
tors 17.5.2018
tors 14.6.2018