Mötestider

Möten på sommaren och hösten 2021

  • onsdag 23.6.2021 kl 17:00 (gammal besättning)
  • onsdag 25.8.2021 kl 17:00 (gammal besättning)
  • torsdag 23.9.2021 kl 17:00
  • onsdag 20.10.2021 kl 17:00
  • onsdag 17.11.2021 kl 17:00
  • onsdag 15.12.2021 kl 17:00