Förvaltningsstadgan

Esbo stads förvaltningsstadga bestäms om grundstrukturen och uppgifterna för stadens politiska organisation och tjänsteinnehavarorganisation samt om myndigheternas befogenheter.

Stadgan finns tillgänglig som helhet nedan, eller enligt innehåll i menyn.

De finskspråkiga bilagorna finns på den finskspråkiga sidan