Fullmäktiges förhandlingskommitté

Förhandlingskommittén behandlar aktuella frågor som fullmäktige ska besluta om och tar ställning till kommande stora projekt. Förhandlingskommittén består av fullmäktigegruppernas ordförande. På mötena deltar också fullmäktiges och stadsstyrelsens presidier samt stadsdirektören och sektordirektörerna. Förhandlingskommittén sammanträder kl. 16 på måndagen en vecka före och samma dag som fullmäktige sammanträder.

Kontakta fullmäktiges sekreterare, stadssekreterare Majuri Jouni, tfn 050 526 2173, jouni.majuri@esbo.fi eller valtuustonsihteeri@espoo.fi.

Fullmäktiges förhandlingskommitté

Ordförande
Sistonen Markku, SDP

Ledamöter
Hertell Sirpa, Gröna
Gestrin Christina, SFP, vice ordförande
Vuornos Henrik, Saml
Rossi Yrjö, C
Lahtinen Teemu, Sannf
Uotila Kari, VF
Kilpi Jukka, BF
Laukkanen Antero, KD
Kähärä Juhani, Lib

Andra som har rätt att närvara på mötet

Mykkänen Kai, (Saml) fullmäktiges ordförande 
Sistonen Markku, (SDP) fullmäktiges första vice ordförande  
Hopsu Inka, (Gröna) fullmäktiges andra vice ordförande
Karimäki Johanna, (Gröna) fullmäktiges tredje vice ordförande

stadsstyrelsens ordförande Markkula Markku, (Saml)
stadsstyrelsens första vice ordförande Partanen Henna, (Gröna)
stadsstyrelsens första vice ordförande Guzenina Maria, (SDP)

stadsdirektör Mäkelä Jukka
omsorgsdirektör Metso Juha
bildningsdirektör Rinta-aho Harri
tekniska direktör Isotalo Olli
finansieringsdirektör Konttas Ari
kommunikationsdirektör Tyry-Salo Satu
förvaltnings- och utvecklingsdirektör Syrjänen Markus