Mötestider

Stadsfullmäktige sammanträder i Fullmäktigegården, Esbogatan 5,  måndagar kl. 17.30, om inte annat anges. Sammanträdena är offentliga och kan också följas på webbplatsen www.mediaserver.fi/live/espoo.

Sammanträden 2018

22.1
26.2
19.3
23.4
21.5
11.6

20.8
10.9
15.10
19.11
5.12 (budget kl. 16.00)
10.12

Sammanträden 2018 (pdf)