Mötestider

Stadsfullmäktige sammanträder i Fullmäktigegården, Esbogatan 5,  måndagar kl. 17.30, om inte annat anges. Sammanträdena är offentliga och kan också följas på webbplatsen www.mediaserver.fi/live/espoo.

Sammanträden 2019                                  

19.8
9.9
21.10
18.11
4.12 (budget kl. 16.00)
9.12

Sammanträden 2020  

27.1
24.2
23.3
27.4
18.5
8.6      

17.8
14.9
19.10
16.11
3.12 (budget kl. 16.00)
7.12

Sammanträden 2019 (pdf, 41 Kt)

Sammanträden 2020 (pdf, 43 Kt)