Mötestider

Stadsfullmäktige sammanträder i Fullmäktigegården, Esbogatan 5,  måndagar kl. 17.30, om inte annat anges. Sammanträdena är offentliga och kan också följas på webbplatsen www.mediaserver.fi/live/espoo.

Sammanträden 2020      

19.10
16.11
3.12 (budget kl. 16.00)
7.12

Sammanträden 2020 (pdf, 33 Kt)