Mötestider

Stadsfullmäktige sammanträder i Fullmäktigegården, Esbogatan 5,  måndagar kl. 17.30, om inte annat anges. Sammanträdena är offentliga och kan också följas på webbplatsen www.mediaserver.fi/live/espoo.

Sammanträden 2021

25.1
15.2
22.3
26.4
17.5
7.6
21.6

30.8
13.9
25.10
15.11
8.12 (budget kl. 16.00)
13.12

Sammanträden 2021 (pdf, 124 Kt)