Mötestider

Stadsfullmäktige sammanträder i Fullmäktigegården, Esbogatan 5,  måndagar kl. 17.30, om inte annat anges. Sammanträdena är offentliga och kan också följas på webbplatsen www.mediaserver.fi/live/espoo.

Sammanträden 2019

21.1
25.2
18.3
29.4
20.5
10.6                                   

19.8
9.9
21.10
18.11
4.12 (budget kl. 16.00)
9.12

Sammanträden 2019 (pdf, 41 Kt)