Mötestider

Stadsfullmäktige sammanträder i Fullmäktigegården, Esbogatan 5,  måndagar kl. 17.30, om inte annat anges. Sammanträdena är offentliga och kan också följas på webbplatsen www.mediaserver.fi/live/espoo.

Sammanträden 2020      

19.10
16.11
3.12 (budget kl. 16.00)
7.12

Sammanträden 2020 (pdf, 33 Kt)

Sammanträden 2021

25.1
15.2
22.3
26.4
17.5
7.6

16.8
13.9
25.10
15.11
1.12 (budget kl. 16.00)
13.12