Fullmäktigemotioner 2017

 • Dela på Facebook
 • Dela på Twitter

Motionstexterna finns tillgängliga på finska.

Fullmäktigemotioner 11.12.2017

 • Ledamot Laakso m.fl. föreslår: ”Esbo ska få ett eget program för hävning av normer”.
 • Ledamot Kajava m.fl. föreslår: ”Skolan ska inte börja så tidigt på morgonen på högstadiet”.
 • Ledamöterna Kähärä och Erämaja föreslår: ”Staden ska låta undersöka om små kärnreaktorer kan användas för att nå målet för koldioxidutsläppen”.

Fullmäktigemotioner 20.11.2017

 • Ledamot Lahtinen m.fl. föreslår: ”Utredning i syfte att hitta ett eller fler ”inte på min bakgård” (NIMBY)-allaktivitetshus bland stadens fastigheter.”
 • Ledamot Uotila m.fl. föreslår: ”Anläggande av Strandpromenaden i Mattby.”
 • Ledamot Kajava m.fl. föreslår: ”Täckande av daghemsgårdar med mår och gräsmattor.”
 • Ledamot Saramäki m.fl. föreslår: ”Utredning av viktiga naturobjekt nära skolor, enheter för småbarnspedagogik och boendeserviceenheter för äldre.”
 • Ledamot Saramäki m.fl. föreslår: ”Sammanställning av fullmäktigeledamöternas motioner på stadens webbplats.”
 • Ledamot Ryynänen m.fl. föreslår: ”Utredning över barnskyddspersonalens situation.”
 • Ledamot Helenius m.fl. föreslår: ”Öppen högskolestig för unga.”
 • Ledamot Helenius m.fl. föreslår: ”Strategisk vägkarta för plattformsekonomi.”

Fullmäktigemotioner 16.10.2017

 • Ledamot Helenius m.fl. föreslår: ”Staden ska utreda ett nätverk av laddstationer för elcyklar.”
 • Ledamot Helenius m.fl. föreslår: ”Invånarorienterade och bättre ledda principer för dagvattenplaner och byggande.”
 • Ledamöterna Laiho och Helenius m.fl. föreslår: ”Utveckling av Dalsviks idrottspark till ett center för idrott, hobbyer och välbefinnande.”
 • Ledamöterna Kauste och Ahlfors m.fl. föreslår: ”Indrivning av avgifter enligt principerna för en hållbar utveckling.”
 • Ledamot Kajava m.fl. föreslår: ”Bevarande på nuvarande nivå av möjligheterna att utöva tennis och badminton i Hagalund med omnejd.”

Fullmäktigemotioner 11.9.2017

 • Ledamot Niemi m.fl. föreslår: ”Ett program för hälsosamma lokaler för Esbo”,
 • Ledamot Pentikäinen m.fl. föreslår: ”Utvidgande av språkkaféverksamheten”,
 • Ledamot Kajava m.fl. föreslår: ”Utnyttjande av återvinningsaffärer för klienter som får utkomststöd”,
 • Ledamot Hopsu m.fl. föreslår: ”Iståndsättning av Långträsk”,
 • Ledamot Ahtola m.fl. föreslår: ”Kulturpasset som sporre för hobbyförsök”,
 • Ledamot Nevanlinna m.fl. föreslår: ”Uppgörande av en plan för växttak i Esbo”.

Fullmäktigemotioner 21.8.2017

 • Ledamot Erämaja m.fl. föreslår: ”Motionstrappor till Westends ramper”.
 • Ledamot Hertell m.fl. föreslår: ”Rivning av ishallen i Dalsvik”.
 • Ledamot Mykkänen m.fl. föreslår: ”Esbo med i jakten på spill”.
 • Ledamot Oila m.fl. föreslår: ”Skyltar på engelska till Esbo, särskilt till Otnäs”.
 • Ledamot Partanen m.fl. föreslår: ”Servering av veganmat i Esbos skolor”:
 • Ledamot Anthoni och Özdemir m.fl. föreslår: ”Behandling av ungdomsfullmäktiges motioner i fullmäktige”.

Fullmäktigemotioner 12.6.2017

 • Ledamot Ahlfors m.fl. föreslår: ”Bättre gymtjänster för äldre i olika delar av Esbo”.