Fullmäktiges sammanträden på webben

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och du kan följa med dem från läktaren. Fullmäktigegården ligger i Esbo centrum, Esbogatan 5. Du kan följa med mötet också i direktsändning på webben nedan eller på adressen  www.mediaserver.fi/live/espoo.

Fullmäktige sammanträder ungefär en gång per månad, i allmänhet på måndagar kl. 17.30 med kaffepaus kl. 19.30 – 20.00.

Du kan kommentera och följa diskussionen om ärendena på fullmäktiges möte i Twitter med hashtag #EsboFullmäktige. Kommentarerna visas också i den direktsända webbsändningen.