Fullmäktiges sammanträden på webben

Fullmäktiges sammanträden är offentliga och du kan följa med dem från läktaren. Fullmäktigegården ligger i Esbo centrum, Esbogatan 5. Du kan följa med mötet också i direktsändning på webben nedan eller på adressen  www.mediaserver.fi/live/espoo.

Fullmäktige sammanträder ungefär en gång per månad, i allmänhet på måndagar kl. 17.30 med kaffepaus kl. 19.30 – 20.00.

Du kan kommentera och följa diskussionen om ärendena på fullmäktiges möte i Twitter med hashtag #Espoovaltuusto. Kommentarerna visas också i den direktsända webbsändningen.

Fullmäktiges sammanträden 2017

23.1 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
27.2 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
20.3 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
24.4 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
22.5 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
12.6 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
21.8 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
11.9 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
16.10 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
Obs: I fortsättningen kan du följa med mötet på www.mediaserver.fi/live/espoo.

Fullmäktiges sammanträden 2016

25.1 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
15.2 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
14.3 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
25.4 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
23.5 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
13.6 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2

22.8 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
12.9 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
17.10 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2 
31.10 Ett extra sammanträde, del1 / del 2
14.11 Ett extra sammanträde, del 1 / del 2
21.11 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2
7.12  Fullmäktiges sammanträde om budgeten 2017, del 1 / del 2
12.12 Fullmäktiges sammanträde, del 1 / del 2