Mötestider

Möten 2020

19.10  kl. 8.00
16.11  kl. 8.00
7.12    kl. 8.00

Sammanträden 2020 (pdf, 33 Kt)

Möten 2021
 

25.1 kl. 8.00
15.2 kl. 8.00
22.3 kl. 8.00
26.4 kl. 8.00
24.5 kl. 9.00
14.6 kl. 9.00

30.8 kl. 9.00
27.9 kl. 8.00
25.10 kl. 8.00
22.11 kl. 9.00
20.12 kl. 9.00