Vård- och landskapsreformen

Vård- och landskapsreformen är en av de största reformerna av förvaltningen och verksamhetsformerna som någonsin genomförts i Finland. Regeringens mål är att ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna och andra regionala uppgifter överförs till de nya landskapen 1.1.2019.

Här finns Esbo stads utlåtande och nyheter om reformen. 

Mera information om regeringens reform och Nyland 2019.