Esbo är Finlands innovationshuvudstad – bland de sex bästa i Europa

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
25-09-2019 kl. 10.54

Esbo stad är en av de sex bästa städerna i Europeiska kommissionens tävling om innovationshuvudstad iCapital. På första plats kom Nantes från Frankrike. Resultaten kungjordes i Bryssel på EU:s forsknings- och innovationsdagar på onsdag morgon 25.9.2019.

Esbos styrka är att göra saker tillsammans, i Make with Espoo-anda. Några av stadens starka partner är till exempel Nokia och Aalto-universitetet.

Esbo stads placering bland de sex bästa städerna är det bästa finländska resultatet i tävlingen genom tiderna. Tidigare har finländska städer lyckats nå en plats bland de tio bästa städerna. I och med att Esbo placerade sig bland de sex bästa städerna får staden ett pris på 100 000 euro för utveckling av lokal innovationsverksamhet.

Prisbeloppet kommer Esbo stad att använda för att utveckla tjänster för invånarna med hjälp av data. Staden har sedan tidigare goda erfarenheter av att utnyttja AI och dataanalys för att skära ner på antalet omhändertaganden av barn.

”Vi fortsätter med motsvarande försök. Stora teman som vi vill främja genom dataanalys omfattar till exempel främjande av sysselsättningen, integration och förebyggande av fattigdom bland barnfamiljer”, konstaterar stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Esbo är den första staden som strävar efter att tillämpa modellen Staden som tjänst (City as a Service) på verksamheten i hela staden.

Mäkelä ser framgången i tävlingen om Europas innovationshuvudstad som en fortsättning på Esbos seger i tävlingen Intelligent Community 2018.

”Det är speciellt fint att Finland och Esbo gör succé just nu under Finlands EU-ordförandeskap.

Förutom segraren Nantes och Esbo var semifinalisterna Antwerpen (Belgien), Bristol (Stor-Britannien), Glasgow (Stor-Britannien) och Rotterdam (Nederländerna).

Arbetet med Staden som tjänst bär frukt

Esbos trumfkort i tävlingen om innovationshuvudstad var det långsiktiga utvecklingsarbetet med modellen Staden som tjänst. Staden har samarbetat med ett nätverk av invånare, företag och forskare alltsedan 2012 och dragit nytta av hela nätverkets kompetens och erfarenhet.

Modellen Staden som tjänst – det vill säga City as a Service – är ett nytt sätt att möta allt större och allt mångsidigare tjänstebehov. Målet är att producera tjänster i nätverk tillsammans med partner och samtidigt dra nytta av digitalisering och existerande potential (lokaler, utrustning, kompetens). Att Esboborna deltar i arbetet med design av tjänster har en nyckelposition och staden öppnar sitt data så att vem som helst kan utveckla serviceteknologi.

Konkreta exempel på sådant som tagits fram inom Staden som tjänst är servicetorgskonceptet ( samt Business Espoo som betjänar företag) och modellen för samutveckling Make with Espoo, som går ut på att man genom försök utvecklar digitala tjänster, till exempel som stöd för lärande i samarbete mellan barn, lärare och företag.

Upplysningar

  • stadsdirektör Jukka Mäkelä, tfn 046 877 3953, jukka.makela@esbo.fi
  • serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen, tfn 046 877 2871, paivi.sutinen@esbo.fi
  • EU-koordinator Jasmin Repo, tfn 043 826 6886, jasmin.repo@esbo.fi
  • Esbo stads meddelande 11.9.2019