Esbo stad sammanför tjänster till Iso Omenas servicetorg

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
18-03-2015 kl. 11.01

I gallerian Iso Omenas tillbyggnad i Mattby öppnas sommaren 2016 servicetorg, som erbjuder offentliga tjänster på ett helt nytt sätt. Servicetorget underlättar invånarnas vardag och gör det möjligt att sköta flera olika ärenden på samma ställe.

Servicetorget ligger i tillbyggnadens översta våning. Det utgör en del av gallerian. Man kommer dit direkt med hiss från metrostationen, busstationen och parkeringshallen.

"Vi vill att tjänsterna ska vara nära kunden och det ska vara lätt och trevligt att uträtta ärenden. Det sparar tid och besvär att sköta flera ärenden på samma plats. Till servicetorget kommer man behändigt med kollektivtrafik eller bil och öppettiderna är längre än de brukar vara på stadens serviceställen", säger stadsdirektör Jukka Mäkelä.

Lokalerna mäter 6 000 kvadratmeter, ungefär som en fotbollsplan. På servicetorget kommer det att finnas bibliotek, ungdomstjänster, rådgivningsbyrå för mödra- och barnavård, hälsostation, mental- och missbruksvård, samservicekontor, folkpensionsanstaltens kontor samt HNS laboratorium och bilddiagnostik. Den totala personalen kommer att vara ungefär 140 personer.

På servicetorget verkar staden invånar- och kundorienterat i praktiken. Målet är att erbjuda service enkelt och ihop. Lokalerna är flexibla och lämpliga för olika slags betjäning. Kundernas integritet skyddas med mellanväggar, men vänterummet och den allmänna rådgivningen är gemensamma. Personalen vägleder till rätt tjänst.

Biblioteket blir större

Äppelbibliotekets lokaler blir större och tjänsterna utökas när biblioteket flyttar till servicetorget. Biblioteket kommer att ta upp hälften av servicetorgets area. Det nya biblioteket inkluderar en estrad för olika evenemang, en musikstudio och en större verkstad för praktisk verksamhet. Alla som besöker servicetorget kan välja i det digra urvalet av tidningar och vid varje tjänst på servicetorget har kunderna tillgång till litteratur och annat material inom ifrågavarande ämnesområde. För barnavårdsrådgivningens små besökare finns sålunda barnlitteratur och annat trevligt material.

Rådgivningsbyråerna för mödra- och barnavård i Mattbys och Olars storområde går samman och flyttar till servicetorget. Mental- och missbruksvården ordnar mottagnings- och gruppverksamhet på servicetorget. "Hälsostationen, rådgivningsbyrån för mödravård och barnavård samt mental- och missbruksvården kommer att ligga centralt på servicetorget. Tröskeln till tjänsterna är låg", säger omsorgsdirektör Juha Metso. Laboratoriet och bilddiagnostiken är stödtjänster för hälsostationen.

Samservicekontoret utgör servicetorgets hjärta. Där tillhandahålls bland annat resekort för kollektivtrafiken och biljettjänst samt råd och vägledning om det mesta.

Folkpensionsanstaltens kontor ligger intill samservicekontoret. yESBOx, information och rådgivning för unga, kan hjälpa unga ännu bättre än tidigare i samarbete med experter inom andra områden.

Mattby utgör en viktig del av en korridor med tillväxt och utveckling längs Västmetron

Gallerians tillbyggnad tas i bruk sommaren 2016. Västmetron startar i augusti 2016. Då blir Mattby ett viktigt centrum för kollektivtrafik. Mattby är slutstation för västmetrons första etapp. Stationen genomströmmas av 35 000 resenärer per dag. Den nya busstationen med omstigning förbättrar nåbarheten från andra delar av Esbo.

Gallerians parkering byggs ut till ungefär 3 000 bilplatser. Dessutom finns 350 bilplatser för infartsparkering i parkeringshallen. Gång- och cykelvägsnätet i trakten blir bättre.

Mattby är på väg att bli ett modernt stadscentrum med goda och mångsidiga tjänster. Kring metrostationen bygger man nytt och många nya arbetstillfällen uppstår. Det uppskattas att det bor 50 000 invånare i Mattbys storområde år 2025.

"Mattby är ett bra exempel på vad som är möjligt när metron kommer. Västmetron är Esbo stads största investering, men kring den bildas en korridor med tillväxt och utveckling inom företag, arbetstillfällen, tjänster och boende. Detta medför investeringar, livskraft och välfärd i hela regionen", säger Mäkelä.