6Aika i Esbo

Studenter

De sex största finländska städernas (Helsingfors, Esbo, Tammerfors, Vanda, Uleåborg och Åbo) gemensamma strategi 6Aika  utvecklar öppnare och mer intelligenta tjänster. Målet är att skapa ny kompetens, affärsverksamhet och arbetstillfällen i Finland. Arbetet görs med EU-finansiering till slutet av 2022.

Strategin har tre fokusområden: öppna data och gränssnitt, öppen delaktighet och klientskap samt öppna innovationsplattformer. 

  1. Öppna data och gränssnitt: De sex städerna öppnar upp data och harmoniserar sina gränssnitt för att offentligt producerad kunskap ska vara bättre tillgänglig för företag.
  2. Öppen delaktighet och klientskap: Städerna betänker hur man får klienterna att delta aktivare i utvecklingen av tjänsterna och hur de beaktas inom utvecklingen av olika kundtjänstkanaler.
  3. Öppna innovationsplattformer: De sex största städerna skapar olika utvecklingsmiljöer och stadsprocesser så att de ska passa bättre ihop med företagens utvecklingsverksamhet.

All pågående utveckling i Esbo som finansieras genom 6Aika-strategin bygger på dessa fokusområden.

6Aika-logot_ruotsi