Den digitala agendan

Dator och surfplatta

Esbo stads digitala agenda är ett program vilket förverkligar Berättelsen om Esbo. Med hjälp av det främjar vi de kommunala tjänsternas digitalisering, utnyttjande av ny teknologi, fler elektroniska tjänster och ibruktagande av nya verksamhetssätt.

Behovet av digitalisering utgår alltid från verksamhetens behov. Med digitalisering eftersträvar vi bättre produktivitet och kostnadseffektivitet inom de kommunala tjänsterna och förvaltningen. Samtidigt vill vi skapa allt smidigare och mångsidigare tjänster för våra olika kundgrupper.

Vi verkställer den digitala agendan med hjälp av försök som räcker från några månader upp till ett halvt år. Inom försöken testar vi produkter eller tjänster som är på idéstadiet och utvecklar dem tillsammans med företag och kunder – utgående från erfarenheter, i andan av samutveckling. Försöken ger oss snabbt information om huruvida tjänsten som testas skulle ha användare, om den skulle fungera som en del av Esbos tjänster och om den skulle medföra nytta för staden och kunderna.

De digitala försöken är också ett sätt att få försökskulturen att slå rot i Esbo. Digitala försök som pågår nu presenteras på sidorna för pågående utveckling.