Vad kan jag delta i?

Vem som helst kan komma med i våra försök – såväl företagare, forskningsinstitut, läroanstalter, föreningar som invånare. Kom du också!

På den här sidan hittar du annonser om evenemang och nyheter om försök som är öppna för alla.