Kort om Esbo

Esbo är Finlands näst största stad. Ett av stadens särdrag är att den består av fem separata stadscentrum som kombinerar det urbana med det småhusdominerade och med landsortsmiljön.

Flera internationella företag och högteknologiföretag har sina huvudkontor i Esbo. Staden är känd som ett centrum för kompetens, forskning och utveckling, med Aalto-universitetets campus som en mittpunkt. Esbo valdes till världens smartaste gemenskap år 2018.

Utmärkande för Esbo är de omfattande naturområdena: havsstränderna, skärgården, de skyddade ödemarkerna och vattendragen på sjöplatån. Kulturlandskapen, den bebyggda miljön och naturområdena liknar tillsammans ett miniatyr-Finland.

Esbo i siffror 

 • Invånarantal: 289 731 (1/2020)
 • Anställda hos staden: 14 626 (31.12.2019)
 • Stadscentrum: Esbo centrum, Esboviken, Alberga, Mattby, Hagalund
 • Areal: 528 km²
 • Landområden: 312 km²
 • Vattenområden: 216 km²
 • Öar: 165
 • Sjöar: 95
 • Havskust: 58 km
 • Inkomstskattesats: 18 %
 • Arbetslöshetsgrad: 7,4 % (30.5.2019)
 • Stadsfullmäktige: 75 ledamöter (Saml 27, Gröna 17, SDP 10, SFP 6, Sannf 3, C 3, VF 3, Blå framtid 3, KD 2, Liberala fullmäktigegruppen 1)

Mera siffror hittar du i publikationen Fickstatistik.