Fotografier och logotyper

Grunden för Esbo stads visuella framtoning utgörs av stadens logotyp och vapen.

Staden har upphovsrätt till logotypen och det är inte tillåtet att använda den utan tillstånd. Däremot har staden inte upphovsrätt till vapnet. Följ Esbo stads grafiska anvisning när du använder logotypen eller vapnet.

Fotografierna av Esbo kan användas fritt i publikationer som behandlar staden. Fotografierna av stadsdirektör Jukka Mäkelä får användas av medier. Fotografens namn och bildkällan (Esbo stad) ska nämnas i samband med publiceringen av bilderna.

Esbo stads logotyp

Espoon logo 2021

Esbo stads logotyp förmedlar en bild om en innovativ stad där invånarna kan leva ett gott liv och vara företagsamma.

Esbo stads vapen

Esbo stads vapen

Esbo stads vapen har ritats av konstnären Kaj Kajander och fastställdes av inrikesministeriet den 10 november 1955 . Den officiella definitionen av vapnet lyder: i blått fält en hästsko, över denna en krona; allt av guld. Vapnets färger är blått och guld. Den blå färgen är PMS 285 (C91, M43). Guldfärgen kan ersättas med gult, PMS 123 (M30, Y94).

Staden använder vapnet som symbol för stadens officiella verksamhet och förtroendeorgan samt i värdiga sammanhang (bland annat i handlingar från förtroendeorgan och delegationen för huvudstadsregionen, i flaggor och i vimplar). Vi använder vapnet också till exempel i skolornas avgångsbetyg och namnskyltar på stadens byggnader, som är avsedda att användas en längre tid.

Ladda ner filer

Du kan ladda ner bilder och andra filer från Esbo stads materialbank. Om du har frågor, kontakta koncernförvaltningens kommunikatörer.

Bilder och logotyper i Esbo stads materialbank

Fotografens namn och källan måste anges vid publikation.

Bilder av Esbo

Bilder av stadsdirektören

Esbo stads logotyp, vapen och grafiska instruktioner
Ladda ner en fil ur materialbanken: klicka på den fil du vill ha. Välj ”Lataa” i menyn i övre kanten.

Övriga pressbilder

EMMA

Esbo stadsmuseum

Helinä Rautavaaras museum

Esbo stadsteater

Västmetron på Flickr