Fotografier och logotyper

Fotografier av Esbo kan användas i webbpublikationer och andra publikationer som behandlar staden. Fotografier av stadsdirektör Jukka Mäkelä får användas av medierna. Fotografens namn och fotografins källa (Esbo stad) bör nämnas vid publicering.

Grunden för Esbo stads visuella framtoning utgörs av stadens logotyp och vapen. Stadens logotyper kan användas i webbpublikationer och andra publikationer som behandlar staden. Då du använder logotypen eller vapnet ska du följa Esbo stads grafiska anvisningar som berättar hur logotyperna får utnyttjas.

Esbo stads logotyp

Esbo stdas logotyp

Esbo stads logotyp signalerar om en innovativ stad där invånarna kan leva ett gott liv och idka företagsverksamhet. Färgskalan symboliserar trygghet, mänsklighet, kreativitet, teknologi och närheten till havet. I första hand ska versionen med två färger användas.

Esbo stads vapen

Esbo stads vapen

Esbo stads vapen har tecknats av konstnären Kaj Kajander och det fastställdes den 10 november 1955.  Den officiella definitionen av vapnet lyder: i blått fält en hästsko, över denna en krona; allt av guld. Vapnets färger är blått och guld. Den blå färgen är PMS 285 (C91, M43). Guldfärgen kan ersättas med gult, PMS 123 (M30, Y94). 

Vapnet är avsett som symbol för stadens officiella verksamhet och förtroendeorgan samt för användning i ärevördiga sammanhang. Vapnet används bland annat i förtroendeorganens sammanträdeshandlingar, i handlingarna för delegationen för huvudstadsregionen samt i flaggor och vimplar. Användningen av vapnet är också motiverat i exempelvis skolornas avgångsbetyg och på namnskyltar på stadens byggnader. 

Ladda ner filer

Du kan ladda ner fotografier ut stadens materialbank nedan. Om du inte hittar den fil du vill ha eller om du är osäker på vilken fil du ska välja kan du kontakta koncernstabens kommunikationsenhet.

Bilder och logotyper i Esbo stads materialbank

Fotografens namn och källan måste anges vid publikation

Bilder av Esbo

Bilder av stadsdirektören

Esbo stads logotyp, vapen och grafiska instruktioner (på finska)

Övriga pressbilder

EMMA

Esbo stadsmuseum

Helinä Rautavaaras museum

Esbo stadsteater

Esbo stad på Flickr

Västmetron på Flickr