Esbo bland de sju bästa i den internationella tävlingen Intelligent Community

  • Dela på Facebook
  • Dela på Twitter
30.5.2018 kl. 14.47

Esbo är den enda europeiska staden som valdes in bland de sju finalisterna i den internationella tävlingen Intelligent Community Awards 2018. Vinnaren i tävlingen väljs vid evenemanget ICF Global Summit i London den 4–6 juni. År 2017 tog Melbourne hem segern, medan den förra europeiska vinnaren var Eindhoven år 2011.

Temat för årets tävling är humanisering av data, det vill säga att dra nytta av data för att utveckla människoorienterade tjänster. Esbos starka sidor i tävlingen är kundorientering vid en hållbar utveckling av en smart stad (Smart City): invånarna bjuds in att delta i all verksamhet.

Esbo presenterade i sin ansökan speciellt Berättelsen om Esbo, det öppna nätverket Espoo Innovation Garden för invånare, företag och samfund samt konceptet för samutveckling Make with Espoo. Några konkreta exempel som lyftes fram var bland annat modellen Skolan som tjänst, servicetorget i köpcentret Iso Omena och utvecklingsprogrammet En hållbar stad.

De bästa resurserna i Esbo: människor, samfund och företag

”Gemenskap och samarbete får en allt större roll”, understryker stadsdirektör Jukka Mäkelä. ”Finlands styrka är ett gott samarbete mellan läroanstalter, näringsliv, städer och invånare”, fortsätter han.

Espoo Innovation Garden är en internationellt mycket konkurrenskraftig plattform. I Esbo finns Aalto-universitetet, yrkeshögskolorna, Teknologiska forskningscentralen VTT och de övriga forskningscentralerna samt företag som Nokia, Kone, Tieto, Neste och Fortum. I Esbo föds också hundratals startup-företag årligen: till exempel Supercell och Rovio har sitt ursprung i Espoo Innovation Garden.

”Nu tävlar vi alltså om var tjänster utvecklas på det smartaste sättet, med hjälp av data och digitalisering”, säger Mäkelä. ”I finalen får vi mycket synlighet för stadens, företagens och forskningsgemenskapens gemensamma utvecklingsarbete. Jag litar på att detta kommer att föra med sig nya nätverk och nya partner av vilka vi tillsammans kan lära oss något nytt”, säger Mäkelä.

Bedömarens rapport i nyckelposition

Intelligent Community Forum (ICF) letar efter världens smartaste stadsgemenskaper. Dess bedömare John G. Jung besökte Esbo i början av april. Över sin resa skrev han en rapport som har en viktig roll i valet av vinnaren.

De övriga finalisterna finns i Kanada, Australien och Taiwan. Av finländska städer har Uleåborg tagit sig in bland de sju finalisterna 2012 och 2013.

Upplysningar

  • stadsdirektör Jukka Mäkelä, tfn 046 877 3953, jukka.makela@esbo.fi
  • serviceutvecklingsdirektör Päivi Sutinen, tfn 046 8772 871, paivi.sutinen@esbo.fi
  • EU-koordinator Jasmin Repo, tfn 043 826 6886, jasmin.repo@esbo.fi