Europeiskt samarbete

Esbo samarbetar aktivt med sina europeiska samarbetspartner. Detta stöder för sin del förverkligandet av Berättelsen om Esbo.

Esbo hör till flera olika europeiska nätverkvars viktigaste uppgifter är

  • kunskaps- och informationsutbyte mellan städerna

  • att skapa nya partnerskap för internationellt viktiga utvecklingsprojekt

  • EU-intressebevakning.

Nätverken fungerar också som kanaler för marknadsföring av kompetensen i Esbo.

Esbo stads EU-intressebevakning

Stadens EU-intressebevakning sköts både nationellt och internationellt via olika nätverk och kontakter. Goda och mångsidiga relationer till olika EU-organ samt till andra europeiska organisationer är viktiga kanaler för att föra Esbobornas intressen vidare på internationella arenor.

Helsingfors EU-kontor i Bryssel fungerar som Esbo stads stöd i EU-ärenden. Kontoret betjänar 14 städer, landskapsförbund, högskolor och aktörer inom forskning, utveckling och innovationer i södra Finland. Kontoret stöder sina samarbetspartners EU-intressebevakning och främjar deras synlighet i olika EU-forum. Dessutom har kontoret som uppgift att ge staden information om beredningen av EU-lagstiftningen, om EU:s finansieringsprogram och nya finansieringsansökningar, om evenemang och om möjligheter till samarbete och skapandet av nya nätverk.   

EU-finansierade projekt

Många av stadens utvecklingsbehov är likadana som i de övriga europeiska städerna. Därför deltar Esbo både i internationella EU-finansierade projekt (t.ex. Horisont2020) och i nationellt administrerade projekt (ERUF, ESF). Dessa projekt stöder förverkligandet av målen i Berättelsen om Esbo.

Har du en projektidé?

Har din organisation en idé för ett EU-projekt som du skulle vilja att Esbo stad deltar i? Om det är frågan om ett EU-finansierat projekt som innehåller internationellt samarbete, kontakta Elina Voutilainen.

För 6Aika-projektens del kan du kontakta Johanna Lyytikäinen.

Upplysningar:

Elina Voutilainen

elina.voutilainen@esbo.fi

+358 40 552 7411

Johanna Lyytikäinen

johanna.lyytikainen@esbo.fi

+358 40 723 1833

Helsingfors EU-kontor

www.helsinki.eu/sv/helsingfors-eu-office/