I denna bloggserie publicerar vi berättelser om vad EU och det europeiska samarbetet betyder för Esbo. Bloggserien publiceras för att fira Finlands EU-ordförandeskap 2019.