Expertbesök

Esbo stad välkomnar intresserade gäster att bekanta sig med bland annat den finska utbildningen, dagvården, äldreomsorgen eller Iso Omena servicetorg. Gäster får också bekanta sig med stadens företagsamhets- och innovationsekosystem Espoo Innovation Garden. Expertbesöken kan inkludera bland annat besök till lokala läroanstalter eller forskningsinstitutioner och presentationer av olika ämnen och diskussioner.

Daghems- och skolbesök

Skicka besöksförfrågan direkt till skolorna eller daghemmen:

Priser (enligt rektors/daghemsföreståndares bedömning): halva dagen 400 €, hela dagen 800 €. För eventuell lunch eller kaffe debiteras extra kostnader.

Hälsocentrals- samt mödra- och barnrådgivningbesök

Besök Espoo innovationsekosystem

Fråga per e-post: mayumi.shimizu@espoo.fi

Tripsteri App Espoo gör det möjligt att bekanta sig med de bästa besöksmålen i Esbo oberoende av tid och plats.

Med besöksappen Tripsteri App Espoo får besökaren en uttömmande uppfattning om de viktigaste besöksmålen i Esbo samt möjlighet att i förväg bekanta sig med temaguidningar och skräddarsy rundvandringar så att de passar de egna behoven. Applikationen är gratis för användaren och med dess hjälp kan användaren bekanta sig med turistmål och områdets objekt för vetenskap, konst, teknologi och stadsutveckling eller bekanta sig virtuellt med området oavsett var i världen man befinner sig.