Expertbesök

Esbo stad välkomnar intresserade gäster att bekanta sig med bland annat den finska utbildningen, dagvården, äldreomsorgen eller Iso Omena servicetorg. Gäster får också bekanta sig med stadens företagsamhets- och innovationsekosystem Espoo Innovation Garden. Expertbesöken kan inkludera bland annat besök till lokala läroanstalter eller forskningsinstitutioner och presentationer av olika ämnen och diskussioner.

Daghems- och skolbesök

Skicka besöksförfrågan direkt till skolorna eller daghemmen:

Priser (enligt rektors/daghemsföreståndares bedömning): halva dagen 400 €, hela dagen 800 €. För eventuell lunch eller kaffe debiteras extra kostnader.

Hälsocentrals- samt mödra- och barnrådgivningbesök

Besök Espoo Innovation Garden

Fråga per e-post: mayumi.shimizu@espoo.fi